Професійні стандарти в медіа

Зі зростанням кількості медіа ресурсів та заміщенням соціальними мережами професійної журналістики, не варто забувати про етику написання статей, проведення інтервю, про професійні стандарти роботи журналістів. В цьому місці ми зібрали, на наш погляд, найкращий досвід європейських та українських розроблених медіа стандартів. Дані Стандарти рекомендовані до вживання у видавництвах членів АНРВУ та іншим медіа. 

Викладені Стандарти є проектами, що перебувать у процесі обговорення регінальними видавництвами України.