Етичні стандарти роботи українського журналіста


Професійні стандарти в медіа

Рекомендовано до використання членам АНРВУ. Проект

 

1. Свобода слова та висловлювань є невід’ємною складовою діяльності журналіста.

2. Служіння інтересам влади, а не суспільства, є порушенням етики журналіста. Журналіст не піддається тискові владних структур, особливо в випадках, коли йому нав'язують чужу чи хибну думку, орієнтують на фальсифікацію фактів. Кожна суспільно вагома інформація має дійти оприлюднення.

3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини.

4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених. Журналіст не може називати людину злочинцем до відповідного рішення суду. Журналіст у своїх повідомленнях не втручається у судові справи, поки ведеться слідство. Це не виключає його права на журналістське розслідування, пов'язане з подіями і фактами, що мають громадське звучання і покликані захищати інтереси суспільства та особи.

5. Журналіст не розкриває своїх джерел інформації, окрім випадків, передбачених законодавством України.

6. Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов’язком журналіста. Журналіст поширює і коментує лише ту інформацію, у правдивості якої переконаний. Він уникає неповноти, неточностей чи викривлень інформації, які могли б завдати моральної шкоди честі та гідності людини, неприпустимі недостовірні повідомлення.

7. Інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від

реклами відповідною рубрикацією.

8. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного.

9. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Так само мають бути подані оцінки незалежних експертів.

10. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати зміст.

11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту. Журналістські опитування громадян не повинні фабрикуватися з метою отримання наперед визначеного результату.

12. Журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності. коли журналіст оприлюднює неправдиву інформацію, в якій перекручено факти, зведено наклеп чи завдано моральної образи людині, він зобов'язаний у тому ж самому засобі масової інформації визнати свою провину через вибачення і виправлення помилок.

13. Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації, а також купівлю інформації. Журналіст при зборі інформації діє в правовому полі України і може вдатися до будь-яких законних, в тому числі судових, процедур проти осіб, які перешкоджають йому в зборі інформації.

14. Плагіат несумісний із званням журналіста.

15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання. Він утримується від натяків або коментарів, що стосуються фізичних недоліків чи хвороб людини. Вказувати на відповідні ознаки особи (групи людей) слід лише у випадках, коли ця інформація є неодмінною складовою матеріалу.

16. Журналіста не можна службовим порядком зобов’язати писати чи виконувати будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам. Він має право відмовитися від виконання завдання редакції з підготовки та поширення власної інформації, якщо її зміст після редакційної правки зазнав істотних змін, що суперечать його переконанням або пов'язані з порушенням норм професійної етики.

17. Незаконне отримання журналістом матеріальної винагороди чи будь-яких пільг за виконаний чи невиконаний журналістський матеріал є несумісним із званням журналіста.

18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми. Журналіст та редактор повинні мати обгрунтовані підстави для висвітлення приватного життя неповнолітньої особи (осіб) та дозвіл на це від її батьків чи опікунів. Неприпустимим є розкриття імен неповнолітніх (або вказування ознак, за якими їх можна розпізнати), які мали відношення до протизаконних дій, стали учасниками подій, пов’язаних із насильством.

19. Журналіст не використовує свою репутацію і службове становище в особистих цілях.

20. Журналіст постійно працює над підвищенням фахового рівня, дотримується конституційних норм функціонування мов в Україні, рішуче виступає проти фактів неповаги до державної мови, приниження її ролі та значення у житті суспільства.

21. Журналіст поважає і відстоює професійні права колег, дотримується норм і правил поведінки у редакційному колективі. Він повинен бути уособленням скромності, наполегливості і працелюбності. Він допомагає у фаховому становленні молодих журналістів, виявляє професійну солідарність з колегами як в Україні, так і за її межами.

22. Журналіст відповідально ставиться до оприлюднення імен жертв злочину, катастрофи, нещасного випадку.

23. Журналіст не провокує владу чи громадян до певних дій, не вдається до постановчих дій.